ЦАХИМ ЭЛСЭЛТ

ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Их засаг олон улсын их сургууль цахим бүртгэл